Trefwoorden Specialisten En Regelgeving

Op deze pagina vind je de verschillende trefwoorden, specialisten en regelgeving terug.

Trefwoorden

Charlotte Ramaut: Rookverslaving

 • Gevolgen rookverslaving
 • Hoe van verslaving afraken.
 • Verslavende middelen
 • Nicotine
 • Tabak

Specialisten

Charlotte Ramaut: Rookverslaving

 • AJ.M. Drenthen
 • B.D. Frijling
 • G. Thijs
 • H. van Rens
 • I. Smeele
 • J. Kasper
 • J.R. van der laan
 • L.A. Wind
 • N.H. Chavannes
 • P.W.M. Jansen
 • S. Guerrouj
 • Tromp- Beelen
 • W.Bax

Regelgeving

Charlotte Ramaut: rookverslaving

1) 21/05/2003 Verdrag Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik (B.S.31/10/ 2005)

2) 06/06/2008 Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.18/07/2008)

3) 9/04/2001 Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2000 betreffende de uitvoering van de premieregeling, de productiequotaregerling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak (B.S.21/06/2001)

4) 21/05/2003 Verdrag Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik (B.S.31/10/2005)

5) 13/06/2003 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omschakeling in de sector ruwe tabak (B.S.28/07/2003)