Alfabetische Verwerking Basisartikels

Analyse van je basistekst aan de hand van volgende elementen.

Bronnenlijst-referentie van je gevonden basistekst op volgens de APA-richtlijnen:

Charlotte Ramaut Tj., W., Boukes, F., R.M.M., G., A.N., & Goudwaard. (2009). NHG- Standaarden voor de huisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Elian Rysselinck Assem, V., Rijken, H.(2000). Cue-exposure in een geprotocolleerde groepsbehandeling voor boulimia nervosa. Dth, 2000, Vol.20(4), pp.170-180.
cell-content cell-content
cell-content cell-content
cell-content cell-content
cell-content cell-content
cell-content cell-content
cell-content cell-content
cell-content cell-content
cell-content cell-content

Context

Tekst rookverslaving:

Het is een boek. De Nederlandse huisartsen genootschap. Het is gemaakt voor huisartsen. Het is door professionals geschreven. 3 van de 4 schrijvers zijn dokter.
Wat er staat in het hoofdstuk: In de huisartsenpraktijk is belangrijke gezondheidswinst te behalen door rokers aan te sporen te stoppen met roken.
• Onderscheid rokers in degenen die gemotiveerd zijn om te stoppen, degenen die stoppen overwegen en degenen die niet gemotiveerd zijn om te stoppen.
• Het is belangrijk ‘het ijzer te smeden als het heet is’, dat wil zeggen rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen intensief te ondersteunen bij hun stoppoging.
• Medicamenteuze ondersteuning met nicotine vervangende middelen, nortryptiline of bupropion vindt plaats in overleg met de patiënt.

Elian Rysselinck
artikel Boulimia nervosa

Mijn artikel gaat over de cue-exposure in een geprotocolleerde groepsbehandeling voor boulimia nervosa. Het is onderdeel van Dth jaargang 2000.
De organisatie die hier voor verantwoordelijk is, is Springer Science & Business Media B.V.
De doelgroep is niet zo duidelijk, al denk ik dat het eerder naar de professionele kant aanleunt.

Auteur

Tekst Rookverslaving:

A. N. Goudswaard: De Molen 61, Houten, Utrecht huisarts
Boukes : Huisarts Spoorstraat 92871 TNSchoonhoven

R. M. M. Geijer :
• Specialisme Huisartsgeneeskunde
• Zorginstelling Huisartsenpraktijk Geijer
• Adres Azurietdijk 49
• 4706 BL Roosendaal
• Telefoon 0165-537926
• Websitegeijer.praktijkinfo.nl

Tj. Wiersma :
• Radioloog

Opleidingen en werkervaring
Dr. Tj.G. Wiersma is werkzaam in Rijnstate sinds 1984. Hij behaalde het artsexamen in 1979 aan de Universiteit van Utrecht. Hij volgde de opleiding Radiologie in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis Utrecht van 1980 tot 1984. In 1994 promoveerde dr. Wiersma op het proefschrift ‘Dynamic Rectal Examination: Clinico- radiological Correlation’.

Speciale aandachtsgebieden
Thoraxradiologie
• Abdominale radiologie

Nevenactiviteiten
Opleider Radiologie sinds 2006
• Lid Bekkenbodemteam
• Lid Slikteam

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Sectie Abdominale Radiologie
Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
Nederlands Genootschap voor Interventie Radiologie (NGIR)
Radiological Society of North America (RSNA)
European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

Elian Rysselinck
artikel boulimia nervosa
De makers van dit werk zijn Venu van den Assem en Hanneke Rijken.
- DRS. E.D. van den Assem is als gz-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) verbonden aan ‘De Grote Rivieren’ en werkzaam in de projectgroep eetstoornissen.
- Hanneke Rijken is ook gz-psycholoog. Ze werkt net zoals van den Assem in de omgeving van Utrecht, Nederland.

Structuur

Tekst rookverlaving:

Er is een duidelijke structuur. Het is onderverdeeld in verschillende alinea’s. Er zijn gekleurde kaders. Er zijn tussentitels. Er zijn schema’s, lijsten. In de bovenlijn van de tekst staat waar de informatie is gehaald. De bronnenlijst staat dicht op elkaar en bestaat uit meerdere pagina’s. In de tekst en achteraan.

Elian Rysselinck
artikel boulimia nervosa
De structuur van de tekst is wel duidelijk. Ze is opgebouwd uit telkens 2 kolommen. Er wordt gebruik gemaakt van tussentitels, alinea’s, tabellen, … De tabellen zijn hele handig om de resultaten van een onderzoek weer te geven, en zo heb je meteen een duidelijk overzicht. Het is wel doorlopende tekst, met veel informatie. De bronnen staan alfabetisch volgens naam gerangschikt

Gelijksoortige info.

++++++ Rookverslaving
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas: Revalidatiecentrum
Telefoon: 037602244
Fax :037602044
Online: www.aznikolaas.be
Email: eb.saalokinza|eitadilaver#eb.saalokinza|eitadilaver
Adres: Hospitaalstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, België

Werking:
Kinesitherapie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie
Locomotorisch, neurologisch, cardiaal, COPD, orthopedie, ganganalyse, rug- en nekschool, pre- en postnatale oefeningen (individueel of in groep), bekkeninstabiliteit, bekken bodem re-educatie, postoperatieve behandeling na handchirurgie, revalidatie voor oncologische patiënten

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen
Adres: Hippoliet Spilleboutdreef 34, 8800 Roeselare, België
Telefoon:051 20 82 07
Online: http:www.lmn-cwv.be
Email: eb.vwc-nml|ofni#eb.vwc-nml|ofni

Werking:
Ondersteuning bieden aan alle zorgverleners die in contact komen met patiënten die in een zorgtraject diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie zitten. Optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn en met de tweede lijn. Medewerking project Eerstelijnspsychologe Roeselare Medewerking project Eerstelijnspsychologe Poperinge - Diksmuide Zorgpad COPD, eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen Regiohuis Izegem, Ingelmunster en Lendelede. Ondersteuning op maat Helpdeskfunctie Vorming organiseren Informeren Multidisciplinair netwerk uitbouwen

Doelgroep

Elian Rysselinck
artikel Boulimia nervosa

Mijn doelgroep is heel breed. Het artikel wijst vooral op vrouwen omdat zij de grootste groep van slachtoffers zijn.

Charlotte Ramaut
Rookverslaving

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas: Revalidatiecentrum
Locomotorische en neurologische revalidatie volwassenen
Voornamelijk locomotorische, acute of subacute indicaties

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen
Zorgverleners die bij de zorgtrajecten betrokken zijn. Zorgverleners uit de eerste lijn.

Lijsten

Lijst van organisaties betrokken bij je thema.

Elian Rysselinck
artikel boulimia nervosa

De grote rivieren
American Psychiatric Association
Oxford University Press