Alfabetische Trefwoorden Specialisten En Regelgeving

Trefwoorden (alfabetisch)

Nicotine Charlotte Ramaut
Stoppen met roken Charlotte Ramaut
Tabak Charlotte Ramaut
Verslavende middelen sigaret Charlotte Ramaut
Gevolgen sigaret Charlotte Ramaut
diefstal Jess Pouchele
financieel ruïneren Jess Pouchele
geen geld Jess Pouchele
oniomanie Jess Pouchele
verslaving Jess Pouchele
cognitieve gedragstherapie Evy Remmerie
cyberfrenie Evy Remmerie
gevolgen & vormen Evy Remmerie
Internet addiction Evy Remmerie
Oorzaken & Symptomen Evy Remmerie
problematisch, compulsief internetgebruik Evy Remmerie
Smartphones, computers, tablets Evy Remmerie
Beïnvloeding reclame Elian Rysselinck
Boulimia nervosa Elian Rysselinck
Bovenmatig sporten Elian Rysselinck
controleverlies Elian Rysselinck
Diëten Elian Rysselinck
vasten Elian Rysselinck
vreetbuien Elian Rysselinck
Afhankelijkheid Elke Truyaert
Allerlei materialen Elke Truyaert
Geestelijk/ lichamelijk Elke Truyaert
Niets durven weggooien Elke Truyaert
Ontwenningsverschijnselen Elke Truyaert
Persoonlijk Elke Truyaert
Stoornis Elke Truyaert
Verzameldwang Elke Truyaert
Allochtoon Laure Schoonacker
Autochtoon Laure Schoonacker
Criminologie Laure Schoonacker
Criminaliteit Laure Schoonacker
Delict Laure Schoonacker
Delinquent Laure Schoonacker
Kick Laure Schoonacker
Misdrijf Laure Schoonacker
Preventie Laure Schoonacker
Ambivalent Joren Tamsin
Classificatie Joren Tamsin
Comorbiditeit / Comorbide Joren Tamsin
Compulsief Joren Tamsin
DSM-V-criteria Joren Tamsin
Excessief Joren Tamsin
Farmalogisch Joren Tamsin
Impulsiviteit Joren Tamsin
Macrologie Joren Tamsin
Meta-analyse Joren Tamsin
Multimodaal Joren Tamsin
Pathologisch Joren Tamsin
Placebo Joren Tamsin
Response Rate Joren Tamsin
Restricties Joren Tamsin
Translationeel Joren Tamsin
Verslaving Joren Tamsin
Cyberrelaties Jaro Popelier
Cybersex Jaro Popelier
Teleconferencing Jaro Popelier
Pathologisch Jaro Popelier
Afkicken Lisa Staelens
Compatibilisme Lisa Staelens
Compulsief Lisa Staelens
Determinisme Lisa Staelens
Deugdenethiek Lisa Staelens
DSM-IV Lisa Staelens
Kardinale deugden Lisa Staelens
Nevenverschijnsel Lisa Staelens
Neurobiologie Lisa Staelens
Ontwenningsverschijnselen Lisa Staelens
Paternalisme Lisa Staelens
Psychose Lisa Staelens
Wilskracht Lisa Staelens

Vul de tabel aan. Zorg dat alles mooi alfabetisch staat. Iedereen zijn woorden zullen door elkaar staan.

Specialisten (alfabetisch)

AJ.M. Drenthen Charlotte Ramaut
B.D. Frijling Charlotte Ramaut
G. Thijs Charlotte Ramaut
H. van Rens Charlotte Ramaut
I. Smeele Charlotte Ramaut
J. Kasper Charlotte Ramaut
J.R. van der Laan Charlotte Ramaut
L.A. Wind Charlotte Ramaut
N.H. Chavannes Charlotte Ramaut
P.W.M. Jansen Charlotte Ramaut
S. Guerrouj Charlotte Ramaut
Tromp- Beelen Charlotte Ramaut
W. Bax Charlotte Ramaut
Bernik M.A Jess Pouchele
Black D.W. Jess Pouchele
Bleuler E. Jess Pouchele
Chrstenson G.A. Jess Pouchele
Devor E.J. Jess Pouchele
Dittmar H. Jess Pouchele
Egger J. Jess Pouchele
Faber R.J Jess Pouchele
Glatt M.M. Jess Pouchele
Grant J.E. Jess Pouchele
Hayer S.C. Jess Pouchele
Koran L.M. Jess Pouchele
Kreapelin E. Jess Pouchele
Lejoyeux M. Jess Pouchele
McElroy D. Jess Pouchele
Mitchell J.E. Jess Pouchele
Müller A. Jess Pouchele
Schlosser S. Jess Pouchele
Meerkerk Gert-Jan Evy Remmerie
Orford Jim Evy Remmerie
van den Eijnden Regina Evy Remmerie
Van Rooij Tony Evy Remmerie
S w anderson Elke Truyaert
Robert Marshall Axelrod Elke Truyaert
Michael Howard Bloch Elke Truyaert
Jill A Cermele Elke Truyaert
A.N. Clark Elke Truyaert
S. Dell’Orto Elke Truyaert
C. A. den Boon Elke Truyaert
William Alexander Newman Dorland Elke Truyaert
Ritva Erkolahti Elke Truyaert
David W. Evans Elke Truyaert
Randy O. Frost Elke Truyaert
D Geeraerts Elke Truyaert
M. G. Gelder Elke Truyaert
Jessica R. Grisham Elke Truyaert
Graeme Halliday Elke Truyaert
W D Hamilton Elke Truyaert
Tamara Hartl Elke Truyaert
Alessandra C. Iervolino Elke Truyaert
Stephen Kellett Elke Truyaert
T. Maier Elke truyaert
A Martin Elke Truyaert
David Mataix-Cols Elke Truyaert
Christopher McDougle Elke Truyaert
Marjaana Nyström Elke Truyaert
Alberto Pertusa Elke Truyaert
Michael Rutter Elke Truyaert
Benjamin J Sadock Elke Truyaert
Virginia A Sadock Elke Truyaert
Jack F Samuels Elke Truyaert
S D Sanctis Elke Truyaert
Soraya Seedat Elke Truyaert
Dan J Stein Elke Truyaert
S Evelyn Stewart Elke Truyaert
Eric A Storch Elke Truyaert
E Taylor Elke Truyaert
Jan Visser Elke Truyaert
F R Volkmar Elke Truyaert
Donald W Winnicott Elke Truyaert
Anita Jansen Elian Rysselinck
Hanneke Rijken Elian Rysselinck
Johan Vanderlinden Elian Rysselinck
Venu van den Assem Elian Rysselinck
Henk Ferwerda Laure Schoonacker
Cesare Lombroso Laure Schoonacker
Anton van Wijk Laure Schoonacker
Lambert Quetelet Laure Schoonacker
Alvarez-Moya, E.M. Joren Tamsin
Barker, J.C. Joren Tamsin
Bieleman, B. Joren Tamsin
Blaszczynski, A. Joren Tamsin
Bruin, D.E. Joren Tamsin
DeFuentes-Merillas, L. Joren Tamsin
Goudriaan, A.E. Joren Tamsin
Ouwehand, A.W. Joren Tamsin
Pallesen, S. Joren Tamsin
Ruiter, M.B. Joren Tamsin
Slutske, W.S. Joren Tamsin
Vitaro, F. Joren Tamsin
Bronkhorst, J.B.M Jaro Popelier
Lepeltak, J.C. Jaro Popelier
Frankfurt, H.G. Lisa Staelens
van den Brink, W. Lisa Staelens
van Marle, H. Lisa Staelens
Verdejo-Garcia, A. Lisa Staelens
Volkow, N. Lisa Staelens

Juridische en maatschappelijke context: regelgeving en overheidsdocumenten

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen II » en houdende controlebepalingen (12 juli 2009). Belgisch staatblad. Evy Remmerie
Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet. (6 december 2009). Belgisch staatsblad. Evy Remmerie
Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (10/01/2010). Vlaamse codex, 4309. Evy Remmerie
Koninklijk Besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd (B.S.07/11/1964) Elke Truyaert
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S.30/07/1992) Elke Truyaert
Omzendbrief WVG/Woonzorgdecreet/09/02 Betreft : gevolgen van de invoering van het woonzorgdecreet. - erkenning (B.S.26/01/2010) Elke Truyaert
Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S.15/04/2010) Elke Truyaert
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (citeeropschrift:"Vergunningsbesluit van 22 november 2013") (B.S.13/01/2014) Elke Truyaert
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang [Citeeropschrift: "Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014"] (B.S.17/09/2014) Elke Truyaert
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Procedurebesluit van 9 mei 2014 (B.S.26/11/2015) Elke Truyaert
1. Koninklijk besluit van 23 DECEMBER 2010betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en preventie van <criminaliteit> voor het jaar 2010. Laure Schoonacker
2. Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade Laure Schoonacker
3. Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de <criminaliteit> in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken Laure Schoonacker
4. Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade Laure Schoonacker
5. Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde <criminaliteit>, gedaan te Brussel op 4 november 1998 (1) (2) Laure Schoonacker

http://verslaving1baoc2.wikidot.com/local--files/bestanden/C2_Pouchele_Jess_IV_Sadan%281%29.docx

Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (B.S.03/02/2004) Joren Tamsin
Decreet tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (B.S.02/08/2010) Joren Tamsin
Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S.15/04/2010) Joren Tamsin
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 16 maart 1968 betreffende de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria (27 november 2015). B.S. Lisa Staelens
4 JUNI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan <alcohol> die de rijvaardigheid beïnvloeden (4 juni 1999). B.S. Lisa Staelens
Wet 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol, B.S. 21 september 1978 alcoholwet Lisa Staelens
Verdrag Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik (B.S.31/10/ 2005) Charlotte Ramaut
Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.18/07/2008) Charlotte Ramaut
Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2000 betreffende de uitvoering van de premieregeling, de productiequotaregerling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak (B.S.21/06/2001) Charlotte Ramaut
Verdrag Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik (B.S.31/10/2005) Charlotte Ramaut
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omschakeling in de sector ruwe tabak (B.S.28/07/2003) Charlotte Ramaut

Elian Rysselinck
boulimia nervosa
Minister van volksgezondheid en welzijn: Maggie de Block
Standpunt open VLD:
Elke patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg, vrije keuze, transparantie en juiste en volledige informatie. Goede gezondheidszorg begint met gezond leven. Daarom investeren we éérst in preventie en eerstelijnsgezondheidszorg. Wachtlijsten horen niet thuis in de zorg. Daarom kiest Open Vld resoluut voor een financiering van mensen in plaats van structuren. We bepalen als samenleving de kwaliteit waaraan zorg moet voldoen, maar stimuleren vrij initiatief en engagement.

Ik heb geen juridische bronnen die specifiek over mijn onderwerp gaan gevonden.

Jess Pouchele

Wanneer mensen schulden hebben worden ze meestal door de rechter doorverwezen naar het OCMW.
Het OCMW helpt met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budget begeer en collectieve schuldenregeling (zie sociale instituties).
ze worden niet echt gestraft, maar krijgen verplichte begeleiding.
Psychologen komen hier ook ter sprake. Ze proberen de mensen bewust te maken van hun koopgedrag en een oplossing te zoeken.
Onze minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie de Block, houdt zich hier mee bezig. Vooral met rookverslaving.

Ik heb geen Juridische bronnen gevonden die over koopverslaving gingen.

Charlotte Ramaut
Minister van leefmilieu en sociale zaken zijn hier verantwoordelijk. Dit is Magie de Block. Dit is op federaal niveau. Dit is het standpunt van NVA:
Elk jaar sterven er wereldwijd nog miljoenen mensen door tabaksgebruik. Een aanzienlijk aantal van hen door passief mee te roken. Als we zien dat de meeste jongeren voor het eerst roken op café, moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en het rookverbod in de horeca blijven verdedigen. Het is een noodzakelijk instrument in de strijd tegen longkanker.
Dat algemene rookverbod is overigens een Europese richtlijn, die tegen 2014 ook door België moest worden vastgelegd in een duidelijke wet.